Benpra - údržba pozemků a lesní práceSlide 1 Slide 2

Chcete zajistit jednorázovou či dlouhodobou
údržbu pozemku?


Naše priorita - rychle, kvalitně, kdekoliv ...

Máme zkušenosti se zakázkami pro podnikatelské subjekty, obce a vyšší územně-samosprávné celky i fyzické osoby. Subdodavatelsky spolupracujeme s mnoha významnými firmami.Společnost Benpra servis s.r.o. je významným dodavatelem služeb v oblasti lesnictví, údržby pozemků, výškových prací a výkopových prací i stavebnictví.

Filosofie společnosti je založena na vysoké kvalitě poskytovaných služeb ve všech oborech, vstřícnosti k zákazníkům a okamžitém řešení situací.

Společnost nově nabízí zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence pro právnické i fyzické osoby, včetně zastupování na příslušných úřadech. Nadále rozšiřujeme možnosti svých služeb v oblasti lesnictví i stavebnictví, aby kvalita a spektrum poskytovaných služeb bylo co nejširší a v co nejvyšší kvalitě.

O rozsahu poskytovaných služeb vypovídají i reference podnikatelských subjektů, obcí a vyšších územně-samosprávných celků i fyzických osob. Společnost Benpra servis s.r.o. subdodavatelsky spolupracuje s mnoha významnými firmami.

Historie

Tradice společnosti Benpra servis s.r.o. sahá do počátku roku 2000. V roce 2000 na základě živnostenského podnikání začal Tomáš Benovič poskytovat služby v oblasti lesnictví a údržby pozemků. Díky kvalitě poskytovaných služeb se rozsah prací rozrůstal až v roce 2016 došlo k založení rodinné společnosti Benpra servis s.r.o.

Mezníky ve vývoji firmy:

  • 2000 založení živnosti Tomáš Benovič
  • 2007 založení společnosti Pavel Benovič
  • 2016 založení společnosti Benpra servis s.r.o. a přistoupení společníka Pavla Benoviče
  • 2017 rozšíření služeb o poskytování služeb spojených s vedením účetnictví a daňové evidence, rozšíření služeb v oblasti zednictví, izolatérství, malířství, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  • Odborné a technické zázemí

    Benpra servis s.r.o. disponuje pro veškeré dodávky a služby kompletním odborným a technickým zázemím.
    Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a jsou způsobilí k provádění nabízených služeb. Služby na území celé České republiky i Slovenska jsou zajištěny firemními řidiči.


Kontaktujte nás