Benpra - údržba pozemků a lesní práceInženýring

Máme dlouholeté zkušenosti se zaměřováním lokalit určených k zásahu, tak i jejich vypořádání v rámci projednání vstupů na pozemky s vlastníky pozemků. Vypořádání povolení u orgán příslušných k problematice (povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle §§ 7, 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb.) V rámci zpracování projektů se společnost Benpra servis s.r.o. zabývá také:

  • Inženýring v oblasti vstupních podkladů (vstupy na pozemek)
  • Likvidace invazivních druhů rostlin včetně zmapování jejich výskytu
  • Podrobná kvantifikace rozsahu údržby zeleně včetně odhadu finanční náročnosti (podklady pro výběrová řízení)

Kontaktujte nás