Benpra - údržba pozemků a lesní práceCelková údržba pozemků

Výřez a likvidace náletových dřevin štěpkováním

Nabízíme kompletní servis v oblasti likvidace náletových dřevin. Jejich odvoz po zpracování a následná ekologická likvidace štěpkováním na přání zákazníka je pro nás samozřejmostí. Zkušenosti máme zejména s likvidací náletových a nežádoucích dřevin pod elektrovody a kolem železnic. Všechny tyto činnosti nabízíme jako komplexní službu pro velké podniky, tak i soukromým subjektům. Pro poskytování těchto služeb máme kvalifikované pracovníky vybavené profesionální technikou.

Těžba stromů

S kácením dřevin máme bohaté zkušenosti, neboť na tuto činnost se specializujeme více než 10 let. Kácíme klasickou horolezeckou technikou, v krajních případech za použití vysokozdvižné hydraulické plošiny. Práce se ovšem snažíme realizovat bez použití těžké techniky hlavně z důvodu úspory, tímto způsobem Vám ušetříme více než 50% z celkové ceny zakázky.

Rizikovým kácením se rozumí kácení, kdy jde zejména o stromy v blízkosti nemovitostí, v parcích, na hřbitovech, v alejích, větrolamech, v blízkosti elektrického napětí a jiné případy. Dřevo z takového stromu se většinou hodí jen na palivo, můžeme tedy na přání zákazníka strom na místě rozřezat do požadovaných délek.

Na prováděné práce se samozřejmě vztahuje naše pojištění odpovědnosti za škody.

Cena se odvíjí od konkrétního případu a způsobu zpracování zbytkového materiálu.

Frézování pařezů až 30 cm pod povrch

Frézování neboli odstranění pařezů se provádí až 30 cm pod úroveň terénu pomocí fréz na pařezy, umožňuje odstranění pařezů bez nutnosti jejich vykopání, a to snadno a rychle. Frézování pařezů lze provádět i v nepřístupných prostorách - hřbitovy, u zdi, ve svazích atp.

Výhody frézování a odstranění pařezů:

 • Zabránění úrazů, nehod a škod na strojích (školy, školky, hřiště, veřejná prostranství, zahrady, parky, areály, silnice, cyklostezky, hřbitovy)
 • Zamezení šíření dřevokazných hub.
 • Usnadnění sekání trávy.
 • Zprůchodnění a estetický vzhled terénu.

Likvidace klestu a křovinatých porostů ( pálení, štěpkování , štěpkování pro energetické účely

K drcení klestu je využívána technologie vysokootáčkové frézy nesené za traktorem, traktor s taženým štěpkovačem nebo pásový štěpkovač, který je vhodný do nepřístupných terénu. Díky této technologii se denní výkon pohybuje v závislosti na přístupnosti terénu od 0,5 ha do 1 ha plochy. Rozdrcená hmota je buď vyvezena a použita pro energetický průmysl nebo rozptýlena po ploše, kde následně slouží jako mulčovací vrstva.

Drcení je možno využít k následujícím činnostem:

 • Úprava zanedbaných ploch a likvidace náletových dřevin
 • Likvidace klestu a těžebních zbytků.
 • Likvidace plevelných a náletových dřevin.
 • Údržba vedení elektrovodů.

Chemické ošetření buřeně (postřik, ruční likvidace)

Zajišťujeme chemické ošetření pozemků. Takto lze odstranit veškerý travní a keřový porost. K chemickému ošetření se používají schválené chemické přípravky. Tyto chemické látky se dají použít v době vegetace. Jsou naneseny na zelenou listovou plochu a posléze nataženy do kořenové soustavy , a ta následně uvadne. Tyto uvadlé rostliny se dají odstranit mechanicky. Použitá chemická látka nezanechává v půdě nežádoucí látky, neboť působí pouze na biologicky aktivní rostliny. Po provedeném zásahu je možno pozemek znovu osít trávním semenem nebo vysázet dřeviny.

Chemické ošetření ploch před nežádoucí vegetací:

 • Komunikace, parkoviště, skladové plochy, zámkové dlažby
 • Okrasné výsadby, likvidace dvouděložných plevelů v trávnících
 • Sportovní plochy
 • Redukce invazivních a expanzních druhů rostlin
 • Realizace sadových úprav
 • Revitalizace pozemků před prodejem, která zahrnuje posečení, odstranění nežádoucích dřevin, případně chemické ošetření proti nežádoucím rostlinám.

Kontaktujte nás