Benpra - údržba pozemků a lesní práceÚčetnictví

Potřebujete zpracovat daňové přiznání, pomoci při jednání s úřady nebo plně zastoupit? Poradit v oblasti daní, účetnictví či personalistice? Jsme zde pro Vás…
Nabízíme 10letou praxi v oblasti daní a účetnictví, včetně mzdového účetnictví a s tím související administrativní činnost.

Nabídka služeb

Vedení podvojného účetnictví a vedení daňové evidence pro společnosti a drobné živnostníky, jejíž součástí je zpracování účetní agendy včetně mezd, majetku včetně zpracování daňových tiskopisů – přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, silniční daně, vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců.

Ceník služeb

Podvojné účetnictví - cena / měsíc dle počtu dokladů
Počet dokladů Neplátce DPHPlátce DPH
1 - 501.300 Kč1.500 Kč
51 - 1002.500 Kč3.200 Kč
101 - 2004.500 Kč5.300 Kč
201 - 3006.500 Kč7.500 Kč
301 - 4008.500 Kč9.500 Kč
401 - 50010.500 Kč11.500 Kč
501 - 60012.500 Kč13.500 Kč
Případně cena 18 Kč/účetní položka

V paušálu je zahrnuto: vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytické evidece, saldokonta účtů, pokladní knihy a evidence majetku. U plátců DPH je součástí taktéž vedení evidence DPH včetně přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, případně souhrnného hlášení.

Daňová evidence - cena / měsíc dle počtu dokladů
Počet dokladů Neplátce DPHPlátce DPH
1 - 501.000 Kč1.300 Kč
51 - 1002.000 Kč2.500 Kč
101 - 2004.000 Kč4.800 Kč
201 - 3006.000 Kč6.800 Kč
301 - 4008.000 Kč9.800 Kč
401 - 50010.000 Kč10.800 Kč
501 - 60012.000 Kč12.800 Kč
Případně cena 18 Kč/účetní položka

V paušálu je zahrnuto: vedení pokladní knihy, peněžního deníku, evidence majetku. U plátců DPH je součástí zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, případně souhrnné hlášení.

Daňová přiznání:
Daň z příjmů fyzických osob, včetně přehledů pro pojišťovny
Příjmy z podnikání §7 – paušálem2.000 Kč
Příjmy z podnikání §7 + §8 kap.maj + §9 2.300 Kč
Daň z příjmů §6 – zaměstnanci
včetně rozvahy, výkazu zisku s ztráty + přílohy
300 Kč
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
včetně rozvahy, výkazu zisku s ztráty + přílohy
3.500 Kč
Ostatní daňová přiznání
Silniční daň 500 Kč
Mzdy, personalistika
Zpracování mzdy/osoba/měsíc200 Kč
Sepsání pracovní smlouvy + mzdový výměr200 Kč
Přihláška, Odhláška, ELDP250 Kč
SUPM – dotace z ÚP250 Kč
Ostatní personální a administrativní práce300 Kč
Ceník ostatních služeb:
Vyhotovení cestovního příkazu – tuzemsko80 Kč
Vyhotovení cestovního příkazu – zahraničí100 Kč
Zpracování přiznání k dani z příjmu
Právnické osoby 2.500 Kč
Fyzické osoby 1.500 Kč
Silniční daň
Zpracování silniční daně1.500 Kč
Vedení daňové evidence
Vedení účetnictví právnickým osobám1.500 Kč/měsíc nebo podle počtu dokladů od 25 Kč za účetní položku
Vedení účetnictví fyzickým osobám 1.500 Kč/měsíc nebo podle počtu dokladů od 25 Kč za účetní položku

Ceny zahrnují zpracování dokladů i tiskopisů k tomu určených včetně podání na příslušné úřady.

V případě zájmu o vedení účetnictví ve Vašem účetním programu nabízíme znalost většiny účetních programů.


Kontaktujte nás